Xả lũ gây thiệt hại, thủy điện nghìn tỉ đi “kỳ kèo” hỗ trợ cho dân

Thủy điện Thượng Kon Tum có vốn đầu tư 9.500 tỉ đồng nhìn từ trên cao. Ảnh: EVN
Thủy điện Thượng Kon Tum có vốn đầu tư 9.500 tỉ đồng nhìn từ trên cao. Ảnh: EVN
Thủy điện Thượng Kon Tum có vốn đầu tư 9.500 tỉ đồng nhìn từ trên cao. Ảnh: EVN
Lên top