Xả lũ cả vạn khối nước mỗi giây, nhưng phải chờ thông tin... đường văn bản

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu kiểm tra tại Phú Yên, ngày 4.12. Ảnh: N.U
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu kiểm tra tại Phú Yên, ngày 4.12. Ảnh: N.U
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu kiểm tra tại Phú Yên, ngày 4.12. Ảnh: N.U
Lên top