Vứt khẩu trang ra đường, hè phố sẽ bị phạt nặng

Vứt khẩu trang ra đường, hè phố sẽ bị phạt lên đến 7 triệu đồng. Ảnh: Tùng Giang
Vứt khẩu trang ra đường, hè phố sẽ bị phạt lên đến 7 triệu đồng. Ảnh: Tùng Giang
Vứt khẩu trang ra đường, hè phố sẽ bị phạt lên đến 7 triệu đồng. Ảnh: Tùng Giang
Lên top