Vướng mắc dự án Thủy điện Hủa Na: “Bất ngờ” xin ý kiến Chính phủ

Mỗi nhân khẩu tại khu tái định cư thủy điện Hủa Na được cấp 200m2 đất lúa. Ảnh: Quang Đại
Mỗi nhân khẩu tại khu tái định cư thủy điện Hủa Na được cấp 200m2 đất lúa. Ảnh: Quang Đại
Mỗi nhân khẩu tại khu tái định cư thủy điện Hủa Na được cấp 200m2 đất lúa. Ảnh: Quang Đại
Lên top