Vườn Quốc gia Cát Tiên “kêu cứu” vì khai thác cát

Ông Nguyễn Văn Diện - GĐ VQG Cát Tiên - chỉ cho chúng tôi một khu vực bị sạt lở trên sông Đồng Nai.
Ông Nguyễn Văn Diện - GĐ VQG Cát Tiên - chỉ cho chúng tôi một khu vực bị sạt lở trên sông Đồng Nai.
Ông Nguyễn Văn Diện - GĐ VQG Cát Tiên - chỉ cho chúng tôi một khu vực bị sạt lở trên sông Đồng Nai.
Lên top