Vừa khuyến khích nghỉ hưu sớm vừa tăng tuổi hưu: Có gì mâu thuẫn?

Khuyến khích nghỉ hưu sớm sẽ hạn chế được việc "giữ ghế". Ảnh BHXH
Khuyến khích nghỉ hưu sớm sẽ hạn chế được việc "giữ ghế". Ảnh BHXH
Khuyến khích nghỉ hưu sớm sẽ hạn chế được việc "giữ ghế". Ảnh BHXH
Lên top