Vụ xin hơn 3 tỉ tháo dỡ trạm thu phí Cầu Rác: Sao phải bỏ ngân sách?

Trạm thu phí Cầu Rác này được đề xuất trích ngân sách 3,3 tỉ đồng để tháo dỡ, hoàn trả mặt đường khiến dư luận quan tâm. Ảnh: Trần Tuấn.
Trạm thu phí Cầu Rác này được đề xuất trích ngân sách 3,3 tỉ đồng để tháo dỡ, hoàn trả mặt đường khiến dư luận quan tâm. Ảnh: Trần Tuấn.
Trạm thu phí Cầu Rác này được đề xuất trích ngân sách 3,3 tỉ đồng để tháo dỡ, hoàn trả mặt đường khiến dư luận quan tâm. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top