Vụ việc tại số 70 Thợ Nhuộm: Khởi tố vụ án hình sự giả mạo con dấu

Sau khi mua lại diện tích nhà của các hộ, thì các nhà trong số 70 Thợ Nhuộm được phá bỏ, xây lại.
Sau khi mua lại diện tích nhà của các hộ, thì các nhà trong số 70 Thợ Nhuộm được phá bỏ, xây lại.
Sau khi mua lại diện tích nhà của các hộ, thì các nhà trong số 70 Thợ Nhuộm được phá bỏ, xây lại.
Lên top