Vụ vi phạm ở dự án mương Phan Kế Bính: Chủ đầu tư vẫn cố tình “chây ỳ”

Lãnh đạo quận Ba Đình thông tin những công trình vi phạm trật tự xây dựng trên mương Phan Kế Bính sẽ bị xử lý.
Lãnh đạo quận Ba Đình thông tin những công trình vi phạm trật tự xây dựng trên mương Phan Kế Bính sẽ bị xử lý.
Lãnh đạo quận Ba Đình thông tin những công trình vi phạm trật tự xây dựng trên mương Phan Kế Bính sẽ bị xử lý.