Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vụ tiêu huỷ 10.000 hộp sữa: Do nhầm lẫn đơn vị cung cấp trong văn bản?

10.000 hộp sữa bị tiêu huỷ do để hết hạn sử dụng.
10.000 hộp sữa bị tiêu huỷ do để hết hạn sử dụng.