Vũ Thư, Thái Bình: Hàng loạt trang trại, gia trại nuôi lợn gây ô nhiễm

Dòng sông nội đồng chảy qua 2 xã Bách Thuận, Tân Lập (huyện Vũ Thư, Thái Bình) sau đó đổ ra sông Kiến Giang đang bị ô nhiễm hết sức nặng nề. Ảnh: T.D
Dòng sông nội đồng chảy qua 2 xã Bách Thuận, Tân Lập (huyện Vũ Thư, Thái Bình) sau đó đổ ra sông Kiến Giang đang bị ô nhiễm hết sức nặng nề. Ảnh: T.D
Dòng sông nội đồng chảy qua 2 xã Bách Thuận, Tân Lập (huyện Vũ Thư, Thái Bình) sau đó đổ ra sông Kiến Giang đang bị ô nhiễm hết sức nặng nề. Ảnh: T.D
Lên top