Vụ thanh tra Sở Nội vụ nhận hối lộ: Nạn nhân xin nghỉ việc

Bà Thủy tạm thời nghỉ phép theo nguyện vọng cá nhân. Ảnh: Lin xong
Bà Thủy tạm thời nghỉ phép theo nguyện vọng cá nhân. Ảnh: Lin xong
Bà Thủy tạm thời nghỉ phép theo nguyện vọng cá nhân. Ảnh: Lin xong
Lên top