Vụ nước sạch nhiễm bẩn ở Hải Phòng: Nguồn nước sản xuất nước sạch từ đâu?

Công ty CP phát triển nước sạch Hưng Đạo. Ảnh Đặng Luân
Công ty CP phát triển nước sạch Hưng Đạo. Ảnh Đặng Luân
Công ty CP phát triển nước sạch Hưng Đạo. Ảnh Đặng Luân
Lên top