Vụ người khuyết tật đi xuất khẩu lao động rồi tử vong: Cty Gia Vi tiếp tục sai hẹn

Một năm trôi qua, anh Đinh Văn Chính vẫn chưa nhận được thi thể mẹ. Ảnh: PV
Một năm trôi qua, anh Đinh Văn Chính vẫn chưa nhận được thi thể mẹ. Ảnh: PV
Một năm trôi qua, anh Đinh Văn Chính vẫn chưa nhận được thi thể mẹ. Ảnh: PV