Vụ người dân "cố thủ" chờ đền bù: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo nóng

7 căn nhà cùng nhiều hộ dân vẫn "cố thủ" chờ những quyết định tiếp theo từ phía các cơ quan chức năng.
7 căn nhà cùng nhiều hộ dân vẫn "cố thủ" chờ những quyết định tiếp theo từ phía các cơ quan chức năng.
7 căn nhà cùng nhiều hộ dân vẫn "cố thủ" chờ những quyết định tiếp theo từ phía các cơ quan chức năng.
Lên top