Vụ lợn nhập khẩu trốn cách ly: Hải quan đang điều tra, xử lý nghiêm

Cán bộ Thú y vùng III giám sát quá trình làm thủ tục nhập khẩu lợn để kẹp chì, niêm phong lô hàng. Tiếp đó, sẽ cấp giấy vận chuyển lô hàng về nơi cách ly. Ảnh: HT.
Cán bộ Thú y vùng III giám sát quá trình làm thủ tục nhập khẩu lợn để kẹp chì, niêm phong lô hàng. Tiếp đó, sẽ cấp giấy vận chuyển lô hàng về nơi cách ly. Ảnh: HT.
Cán bộ Thú y vùng III giám sát quá trình làm thủ tục nhập khẩu lợn để kẹp chì, niêm phong lô hàng. Tiếp đó, sẽ cấp giấy vận chuyển lô hàng về nơi cách ly. Ảnh: HT.
Lên top