Vụ học sinh đứng nắng: Giáo viên nói lý do nhắc học sinh không đến sớm

Học sinh lớp 1 đứng giữa trời nắng chờ đến giờ vào lớp. Ảnh MD
Học sinh lớp 1 đứng giữa trời nắng chờ đến giờ vào lớp. Ảnh MD
Học sinh lớp 1 đứng giữa trời nắng chờ đến giờ vào lớp. Ảnh MD
Lên top