Vụ học sinh ẩu đả gây chết người: Ai quản học sinh bên ngoài học đường?

Hình ảnh cắt từ clip về một vụ học sinh đánh nhau bên ngoài trường học.
Hình ảnh cắt từ clip về một vụ học sinh đánh nhau bên ngoài trường học.
Hình ảnh cắt từ clip về một vụ học sinh đánh nhau bên ngoài trường học.
Lên top