Vụ dự án xây mãi không xong: Lấy đất công xây nhà phố không phép

Chủ đầu tư lấy đất công xây nhà phố để bán, nhà dân cặp bên thì để đó không giải tỏa (ảnh Nhật Hồ)
Chủ đầu tư lấy đất công xây nhà phố để bán, nhà dân cặp bên thì để đó không giải tỏa (ảnh Nhật Hồ)
Chủ đầu tư lấy đất công xây nhà phố để bán, nhà dân cặp bên thì để đó không giải tỏa (ảnh Nhật Hồ)
Lên top