Vụ đình chỉ làm nhà hư hỏng do lũ lụt: Do áp lực tiến độ?

Ngôi nhà hư hỏng nặng nề của bà Vinh ở xã Cẩm Mỹ ( Cẩm Xuyên) được xét hỗ trợ làm mới nhưng sau đó đang tạm đình chỉ. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngôi nhà hư hỏng nặng nề của bà Vinh ở xã Cẩm Mỹ ( Cẩm Xuyên) được xét hỗ trợ làm mới nhưng sau đó đang tạm đình chỉ. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngôi nhà hư hỏng nặng nề của bà Vinh ở xã Cẩm Mỹ ( Cẩm Xuyên) được xét hỗ trợ làm mới nhưng sau đó đang tạm đình chỉ. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top