Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Vụ đạo luận văn tại ĐH Sư phạm Hà Nội: “Ghế nóng” Trưởng khoa vẫn bật... “chế độ chờ“?

Luận văn thạc sĩ của ông Hải "đoản thọ" sau 2 năm nằm trong thư viện trường ĐHSP Hà Nội. Ảnh: LN.
Luận văn thạc sĩ của ông Hải "đoản thọ" sau 2 năm nằm trong thư viện trường ĐHSP Hà Nội. Ảnh: LN.