PHÚC THỌ:

Vụ công ty "ma" ở Phúc Thọ: Có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan?

UBND huyện Phúc Thọ. Ảnh: P.V
UBND huyện Phúc Thọ. Ảnh: P.V