Vụ công trình không phép, 7 năm chưa xử lý: Đã tháo dỡ, khắc phục

Công trình vi phạm đã được tháo dỡ. Ảnh Minh Cường.
Công trình vi phạm đã được tháo dỡ. Ảnh Minh Cường.
Công trình vi phạm đã được tháo dỡ. Ảnh Minh Cường.
Lên top