Vụ cô giáo chửi học viên: Nỗi buồn từ nhiều phía

Thầy chửi trò, trò chửi lại thầy. Không buồn sao được!
Thầy chửi trò, trò chửi lại thầy. Không buồn sao được!