Vụ cô giáo chửi học viên: Nỗi buồn từ nhiều phía

Thầy chửi trò, trò chửi lại thầy. Không buồn sao được!
Thầy chửi trò, trò chửi lại thầy. Không buồn sao được!
Thầy chửi trò, trò chửi lại thầy. Không buồn sao được!
Lên top