Vụ chủ nhà hàng "cù nhầy" trả lương: Người lao động bắt đầu nhận được tiền

Nhà hàng - nơi các sinh viên làm việc và bị chậm trả lương.
Nhà hàng - nơi các sinh viên làm việc và bị chậm trả lương.
Nhà hàng - nơi các sinh viên làm việc và bị chậm trả lương.
Lên top