Vụ chậm lương giáo viên vì dư định biên: Đã trả lương đầy đủ

Trường Tiểu học Thạch Mỹ trước đó là một trong 10 trường ở Lộc Hà bị chậm lương vì dư định biên. Ảnh: Trần Tuấn.
Trường Tiểu học Thạch Mỹ trước đó là một trong 10 trường ở Lộc Hà bị chậm lương vì dư định biên. Ảnh: Trần Tuấn.
Trường Tiểu học Thạch Mỹ trước đó là một trong 10 trường ở Lộc Hà bị chậm lương vì dư định biên. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top