Vụ bổ nhiệm cán bộ bằng quyết định "miệng": Cơ quan quản lý Nhà hát nói gì?

Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội.
Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội.