Vốn 15 tỉ, thu lợi 41 tỉ, không phải app cho vay mà là app “bóp cổ”!

Một con nợ tố cáo app cho vay nặng lãi đến báo Lao Động. Ảnh: Huân Cao.
Một con nợ tố cáo app cho vay nặng lãi đến báo Lao Động. Ảnh: Huân Cao.
Một con nợ tố cáo app cho vay nặng lãi đến báo Lao Động. Ảnh: Huân Cao.
Lên top