Vỡ đập bãi thải nhà máy DAP số 2 ở Lào Cai: Đã cảnh báo, xử phạt, sự cố vẫn xảy ra!

Đoạn vỡ đập dài khoảng 45m. Ảnh: PV
Đoạn vỡ đập dài khoảng 45m. Ảnh: PV
Đoạn vỡ đập dài khoảng 45m. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top