Vợ chồng hiệu trưởng nhận hàng chục tỷ đồng tiền bát họ ảo rồi "bùng"

Một số nạn nhân tố bị hiệu trưởng lừa tiền cung cấp thông tin cho chúng tôi. Ảnh: PV
Một số nạn nhân tố bị hiệu trưởng lừa tiền cung cấp thông tin cho chúng tôi. Ảnh: PV
Một số nạn nhân tố bị hiệu trưởng lừa tiền cung cấp thông tin cho chúng tôi. Ảnh: PV
Lên top