Vlog Việt và tệ nạn “móc mắt kiếm view”

Vlog TNT từng thả dao cả bó nhọn hoắt từ nhà tầng cao hàng chục mét xuống cắm vào miếng thịt bò, clip gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng xã hội một thời gian dài.
Vlog TNT từng thả dao cả bó nhọn hoắt từ nhà tầng cao hàng chục mét xuống cắm vào miếng thịt bò, clip gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng xã hội một thời gian dài.
Vlog TNT từng thả dao cả bó nhọn hoắt từ nhà tầng cao hàng chục mét xuống cắm vào miếng thịt bò, clip gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng xã hội một thời gian dài.
Lên top