Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vĩnh Phúc: Dân kêu trời vì trang trại lợn xả thải bốc mùi nồng nặc

Trang trại này sẽ xả thải trực tiếp ra mương.
Trang trại này sẽ xả thải trực tiếp ra mương.