Việt Hương và ồn ào "kinh doanh từ thiện": Có quá khắt khe với lòng tốt?

Việt Hương bỏ tiền túi làm thiện nguyện. Ảnh: NSCC.
Việt Hương bỏ tiền túi làm thiện nguyện. Ảnh: NSCC.
Việt Hương bỏ tiền túi làm thiện nguyện. Ảnh: NSCC.
Lên top