Vỉa hè thành "đại công trường", dân kêu trời vì không còn lối đi bộ

Vỉa hành thành "đại công trường" khiến người dân không còn lối đi bộ. Ảnh: TG
Vỉa hành thành "đại công trường" khiến người dân không còn lối đi bộ. Ảnh: TG
Vỉa hành thành "đại công trường" khiến người dân không còn lối đi bộ. Ảnh: TG
Lên top