Vỉa hè đô thị đâu phải... vườn nhà

Chính quyền cần phải chấn chỉnh để đòi lại vỉa hè cho người đi bộ và không gian đô thị...Ảnh Bích Ngọc
Chính quyền cần phải chấn chỉnh để đòi lại vỉa hè cho người đi bộ và không gian đô thị...Ảnh Bích Ngọc
Chính quyền cần phải chấn chỉnh để đòi lại vỉa hè cho người đi bộ và không gian đô thị...Ảnh Bích Ngọc
Lên top