Vì sao Xi măng Tân Quang cho tư nhân hàng vạn khối đất, còn tự nộp thuế?

Hàng vạn khối đất đang được đưa ra khỏi khu vực Công ty Xi măng Tân Quang quản lý. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Hàng vạn khối đất đang được đưa ra khỏi khu vực Công ty Xi măng Tân Quang quản lý. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Hàng vạn khối đất đang được đưa ra khỏi khu vực Công ty Xi măng Tân Quang quản lý. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Lên top