Vì sao Vlog với clip nhảm, bẩn, phản cảm vẫn còn đất sống?

Clip về ăn pịa bò (phân non của bò) trong một Vlog trên YouTube. Ảnh cắt từ clip.
Clip về ăn pịa bò (phân non của bò) trong một Vlog trên YouTube. Ảnh cắt từ clip.
Clip về ăn pịa bò (phân non của bò) trong một Vlog trên YouTube. Ảnh cắt từ clip.
Lên top