Vì sao ông Võ Hoàng Yên được Sở Y tế Hà Tĩnh đặc cách khi chưa có bằng cấp?

Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh này dù không đủ điều kiện nhưng vẫn được Sở Y tế Hà Tĩnh "đặc cách" cấp phép hoạt động. Ảnh: Trần Tuấn.
Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh này dù không đủ điều kiện nhưng vẫn được Sở Y tế Hà Tĩnh "đặc cách" cấp phép hoạt động. Ảnh: Trần Tuấn.
Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh này dù không đủ điều kiện nhưng vẫn được Sở Y tế Hà Tĩnh "đặc cách" cấp phép hoạt động. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top