Vì sao nhiều hộ không giao mặt bằng thi công cầu Mỹ Thuận 2?

Ảnh phối cảnh cầu Mỹ Thuận 2, bên cạnh là cầu Mỹ Thuận hiện hữu. Ảnh: Chụp lại từ Ban Quản lý dự án.
Ảnh phối cảnh cầu Mỹ Thuận 2, bên cạnh là cầu Mỹ Thuận hiện hữu. Ảnh: Chụp lại từ Ban Quản lý dự án.
Ảnh phối cảnh cầu Mỹ Thuận 2, bên cạnh là cầu Mỹ Thuận hiện hữu. Ảnh: Chụp lại từ Ban Quản lý dự án.
Lên top