Vì sao người dùng còn ít phản hồi nhà mạng về cuộc gọi rác?

Nhà mạng chưa tạo ra các giải pháp thuận tiện để người dùng chủ động báo cáo các số điện thoại phát tán cuộc gọi rác. Ảnh: Thế Lâm.
Nhà mạng chưa tạo ra các giải pháp thuận tiện để người dùng chủ động báo cáo các số điện thoại phát tán cuộc gọi rác. Ảnh: Thế Lâm.
Nhà mạng chưa tạo ra các giải pháp thuận tiện để người dùng chủ động báo cáo các số điện thoại phát tán cuộc gọi rác. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top