Vì sao lại chậm công bố kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước sạch?

Kết quả kiểm nghiệm nước sạch sản xuất từ nguồn nước sông Đào bảo đảm chất lượng nhưng chậm công bố. Ảnh: QĐ
Kết quả kiểm nghiệm nước sạch sản xuất từ nguồn nước sông Đào bảo đảm chất lượng nhưng chậm công bố. Ảnh: QĐ
Kết quả kiểm nghiệm nước sạch sản xuất từ nguồn nước sông Đào bảo đảm chất lượng nhưng chậm công bố. Ảnh: QĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top