Vì sao kết luận giải quyết tố cáo của VKSND huyện Diễn Châu bị hủy?

Hiện trường vụ tai nạn ngày 9.8.2018 làm xe bà Nam bay lên giải phân cách. Ảnh: ĐN
Hiện trường vụ tai nạn ngày 9.8.2018 làm xe bà Nam bay lên giải phân cách. Ảnh: ĐN
Hiện trường vụ tai nạn ngày 9.8.2018 làm xe bà Nam bay lên giải phân cách. Ảnh: ĐN
Lên top