Vì sao Đà Nẵng dừng hoạt động xe grab, taxi, shipper giao hàng tại nhà?

Hoạt động giao hàng của shiper rất phứt tạp, tiếp xúc với cả những người ở khu tập trung cách ly y tế. Ảnh: H.L
Hoạt động giao hàng của shiper rất phứt tạp, tiếp xúc với cả những người ở khu tập trung cách ly y tế. Ảnh: H.L
Hoạt động giao hàng của shiper rất phứt tạp, tiếp xúc với cả những người ở khu tập trung cách ly y tế. Ảnh: H.L
Lên top