Vi phạm lâm luật ở rừng đặc dụng Đray Sáp, Đắk Nông

Cây rừng bị đốn hạ để lấy gỗ trong Khu rừng đặc dụng Đray Sáp (tỉnh Đắk Nông). Ảnh: Bảo Lâm
Cây rừng bị đốn hạ để lấy gỗ trong Khu rừng đặc dụng Đray Sáp (tỉnh Đắk Nông). Ảnh: Bảo Lâm
Cây rừng bị đốn hạ để lấy gỗ trong Khu rừng đặc dụng Đray Sáp (tỉnh Đắk Nông). Ảnh: Bảo Lâm
Lên top