Vi phạm giao thông, sau 5 tháng vẫn chưa rõ cách xử lý

Chiếc xe thuê của anh V bị tạm giữ sau khi lập biên bản vi phạm. Ảnh: Hưng Thơ.
Chiếc xe thuê của anh V bị tạm giữ sau khi lập biên bản vi phạm. Ảnh: Hưng Thơ.
Chiếc xe thuê của anh V bị tạm giữ sau khi lập biên bản vi phạm. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top