Vì đâu 9ha ruộng của dân bỗng sình lầy không thể canh tác?

Bà Hoa có 3 sào ruộng phải bỏ hoang vì không thể canh tác do sình và ngập. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Hoa có 3 sào ruộng phải bỏ hoang vì không thể canh tác do sình và ngập. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Hoa có 3 sào ruộng phải bỏ hoang vì không thể canh tác do sình và ngập. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top