Về nơi mua tivi, tủ lạnh chỉ để... bày

Đầu tư tiền mua tivi, tủ lạnh nhưng người dân vẫn không sử dụng được do không có điện lưới quốc gia. Ảnh: Văn Đức.
Đầu tư tiền mua tivi, tủ lạnh nhưng người dân vẫn không sử dụng được do không có điện lưới quốc gia. Ảnh: Văn Đức.
Đầu tư tiền mua tivi, tủ lạnh nhưng người dân vẫn không sử dụng được do không có điện lưới quốc gia. Ảnh: Văn Đức.
Lên top