Ve chai mồ hôi nước mắt “nặng” hơn tiền, vàng bỏ quên

Anh Lư Ngọc Duy (phải) trao trả tài sản hơn 200 triệu đồng cho gia đình người làm mất ở Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Thị/LĐO.
Anh Lư Ngọc Duy (phải) trao trả tài sản hơn 200 triệu đồng cho gia đình người làm mất ở Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Thị/LĐO.
Anh Lư Ngọc Duy (phải) trao trả tài sản hơn 200 triệu đồng cho gia đình người làm mất ở Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Thị/LĐO.
Lên top