Vật giá “té nước theo mưa” không chỉ mớ rau mà từ bình nước, hộp thuốc...

Người dân chờ đợi mua thuốc trước một số hiệu thuốc ở Quận 5, TPHCM. Ảnh: Vũ Phúc.
Người dân chờ đợi mua thuốc trước một số hiệu thuốc ở Quận 5, TPHCM. Ảnh: Vũ Phúc.
Người dân chờ đợi mua thuốc trước một số hiệu thuốc ở Quận 5, TPHCM. Ảnh: Vũ Phúc.
Lên top