Vào đại học hay tham gia sản xuất, học sinh cũng phải là những công dân tốt

Thầy giáo Nguyễn Quang Thi (áo đỏ) và học sinh Trường THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ảnh: NVCC
Thầy giáo Nguyễn Quang Thi (áo đỏ) và học sinh Trường THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ảnh: NVCC
Thầy giáo Nguyễn Quang Thi (áo đỏ) và học sinh Trường THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ảnh: NVCC
Lên top